Sposób przesyłania e-deklaracji i podań oraz rodzaje podpisu elektronicznego od 1 stycznia 2016 r.

Wynika z niego, że co do zasady, deklaracje i podania mogą być przesyłane:

1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych, albo

2) przez portal podatkowy, albo

3) przez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Deklaracje i podania są opatrzone:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), albo

b) podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym, zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, które są przesyłane przez portal podatkowy, albo

c) podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu Służby Celnej, albo

d) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Rozporządzenie szczegółowo określa jakim podpisem mają być opatrzone konkretne deklaracje i informacje. Generalna zasadą jest, że deklaracje bez podpisu elektroniczne mogą składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi.

Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, także osoby fizyczne tak jak dotychczas będą mogły składać deklaracje elektronicznie opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności