Sposób informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1738 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31.8.2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem.

Z rozporządzenia wynika, że do oznakowania dystrybutorów i pistoletów wydawczych używanych do paliw ciekłych oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego stosuje się co najmniej umieszczony w widocznym miejscu identyfikator, w środku którego zamieszcza się symbol w kolorze czarnym na białym albo srebrnym tle wewnętrznym.

Paliwo ciekłe typu oleju napędowego oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie kwadratu, w środku którego zamieszcza się symbol „BX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w procentach objętościowych. Długość boku identyfikatora umieszczonego:

  • na pistolecie wydawczym, w instrukcji obsługi pojazdu oraz na korku lub klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki wynosi co najmniej 13 mm;
  • na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych wynosi co najmniej 30 mm.

Paliwo ciekłe typu benzyny silnikowej oznacza się co najmniej identyfikatorem w kształcie okręgu, w środku którego zamieszcza się symbol „EX”, gdzie X oznacza miejsce, w którym określa się liczbę wskazującą maksymalną za-wartość etanolu w procentach objętościowych. Średnica identyfikatora umieszczonego:

  • na pistolecie wydawczym, w instrukcji obsługi pojazdu oraz na korku lub na klapce wlewu paliwa ciekłego lub w pobliżu tego korka lub tej klapki wynosi co najmniej 13 mm;
  • na dystrybutorze oraz na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych wynosi co najmniej 30 mm.
Ważne

Wzory identyfikatorów określa załącznik do rozporządzenia.


 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności