Sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za 2019 r. w świetle zmiany terminów sprawozdawczych