Spółki stosujące MSSF czeka od 1.1.2018 r. zmiana w zakresie rozpoznawania przychodów

Celem standardu jest ustanowienie zasad, które jednostka będzie stosować do przedstawiania użytkownikom sprawozdań finansowych, użytecznych informacji dotyczących przychodów i przepływów pieniężnych, wynikających z umów z klientami.

MSSF 15 będzie obowiązywać jako jeden model dla wszystkich spółek i branż, co zapewni lepszą porównywalność sprawozdań finansowych.

Standard określa zasady rachunkowości, dotyczące pojedynczej umowy z klientem, może jednak mieć zastosowanie do portfela umów, na określonych warunkach.

Jednostki będą stosować standard do wszystkich umów z klientami, za wyjątkiem:

  • umów leasingowych,
  • umów ubezpieczeniowych,
  • instrumentów finansowych i innych praw lub zobowiązań umownych,
  • wymian niepieniężnych między jednostkami, prowadzącymi taki sam rodzaj działalności, mających na celu ułatwienie sprzedaży klientom.

Aby rozpoznać przychód zgodnie z nowym MSSF 15, należy analizować kolejne etapy:

  • identyfikacja umowy lub portfela umów z klientem,
  • identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia,
  • ustalenie ceny transakcyjnej,
  • przyporządkowanie ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań,
  • rozpoznanie przychodu, kiedy podmiot zrealizuje zobowiązanie w zakresie świadczenia lub jest w trakcie wykonywania zobowiązania.

Po spełnieniu, lub w trakcie wykonywania zobowiązania, jednostka ujmuje jako przychód kwotę równą cenie transakcyjnej, która została przypisana do tego zobowiązania do wykonania świadczenia.

W sprawozdaniu za 2018 rok trzeba będzie zaprezentować dane porównawcze.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności