Spółki komunalne z kapitałem prywatnym będą pod kontrolą RIO

Według raportu NIK "Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego" zadłużenie JST często było ukrywane przez transferowanie go do spółek komunalnych.

Mechanizm opisany przez NIK wyglądał następująco. Między JST a spółkami zawierane były porozumienia (tzw. umowy wsparcia), na mocy których spółki przejmowały zadłużenie JST, a te z kolei przekazywały spółkom dotacje w wysokości równej przejętemu zadłużeniu. Formalnie zadłużenie znikało z bilansu JST, ale ekonomicznie nadal ją obciążało.

Teraz takie działania mają być pod kontrolą RIO. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych kontrolą będą objęte nie tylko spółki, których wyłącznym właścicielem jest gmina, ale także takie, gdzie współwłaścicielami są podmioty prywatne. Możliwość objęcia takich spółek kontrolą RIO budziła wątpliwości.

Jak wskazują projektodawcy, brak jest uzasadnienia dla sytuacji, w której kontrolą RIO jest objęty samorządowy zakład budżetowy (np. zajmujący się wodociągami), a spod takiej kontroli wyłączona jest spółka, realizująca takie same zadania, a której dominującym udziałowcem jest JST. Zmiana formy organizacyjnej (obecna spółka jeszcze niedawno mogła być zakładem budżetowym) nie może powodować wyjęcia spod kontroli RIO znaczącej części mienia komunalnego.

Ponadto, JST coraz częściej powierzają spółkom komunalnym, realizację bardzo odpowiedzialnych inwestycji, na które spółki muszą zaciągać kredyty. W takiej sytuacji to JST ponosi ciężar spłaty pożyczki, co roku podwyższając np. kapitał zakładowy, aż do całkowitej spłaty zobowiązania.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności