Specustawa „mieszkaniowa” zmodyfikuje zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (druk nt 2451). Wskazany projekt zmienia wiele różnych aktów prawnych związanych z działaniami ukierunkowanymi na poprawę warunków mieszkaniowych. Projekt przewiduje m.in. dodanie w art. 3 DodMieszkU nowego ust. 1a w brzmieniu: Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć wskaźniki procentowe przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o których mowa w ust. 1. Przepis art. 6 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

Zatem, z projektowanych przepisów wynika, że rada gminy zyska możliwość podwyższenia wskaźników procentowych przeciętnego wynagrodzenia – uprawniających do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wydaje się, że jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla samych uprawnionych potencjalnych beneficjentów wsparcia, jak i dla samorządów, które samodzielnie będą decydowały o ewentualnym podwyższeniu ww. kryterium dochodowego. Wspomniane uchwały rady gmin będą podlegały nadzorowi właściwemu miejscowo wojewodzie, który będzie władny je weryfikować, a w skrajnym przypadku nawet stwierdzić ich nieważność, gdy będą niezgodne z ww. upoważnieniem ustawowym.

Podsumowując, wskazany projekt zawiera wiele zróżnicowanych prawnie rozwiązań, w tym niektóre z nich wymagają do ich wdrożenia woli samorządu gminnego. Takim rozwiązaniem jest m.in. możliwość podwyższenia progów dochodowych uprawniających do ww. dodatku.

Źródło: Sejm
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności