SN: Uchwałę podjętą w trybie obiegowym może uchylić sąd

To orzeczenie Sądu Najwyższego z 27.2.2020 roku (III CZP 59/19) jest bardzo ważne dla wspólnot mieszkaniowych, bo reguluje tryb decydowania w ważnych sprawach oraz zabezpiecza prawa mniejszości właścicieli. SN stwierdził, że uchwała wspólnoty mieszkaniowej, podjęta w trybie obiegowym, może zostać uchylona i to nawet w sytuacji, gdy opowiedziała się za nią większość. Może się tak stać w sytuacji, gdy nie wszyscy właściciele mieli możliwość głosowania nad uchwałą.

Sprawa, którą rozpatrywał SN, wynikła z pytania Sądu Apelacyjnego, który zajmował się sporem w jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Członek zarządu tamtej wspólnoty był jednocześnie właścicielem lokalu użytkowego, który planował wynająć - miałby tam powstać sklep lub restauracja. Potrzebna mu była koncesja na sprzedaż alkoholu - wydaje ją miasto, ale wcześniej wspólnota musi wyrazić zgodę.

Ponieważ właściciel lokalu użytkowego musiał działać szybko, przekonał pozostałych członków zarządu, by głosowanie odbyło się w trybie obiegowym. Głosowanie zorganizowano w taki sposób, że właściciel lokalu telefonował do niektórych członków wspólnoty, prosił o poparcie, a następnie przesyłał mailowo projekty uchwał wraz z kartą do głosowania i prośbą o jej wypełnienie.

Maile nie zostały wysłane do wszystkich członków wspólnoty, a jedynie do tych, którzy zostali uprzedzeni o ich otrzymaniu. Co ważne, osoba która następnie wniosła powództwo, nie odebrała telefonu, mimo to dostała e-mail. Powód nie zapoznał się z treścią wiadomości elektronicznej. Po około 10 dniach zbieranie głosów się zakończyło, gdy zebrano większość głosów akceptujących (59,17 proc. udziałów w nieruchomości wspólnej).

Sąd I instancji uznał uchwałę za nieważną, bo nie głosowali wszyscy uprawnieni - przy okazji zauważył, że zarząd miał listę mailową wszystkich członków, a wiadomość wysłał do niektórych.

Sąd II instancji nabrał wątpliwości, czy wspólnota nie może decydować w trybie obiegowym, jeśli głosowanie byłoby przeprowadzone prawidłowo (w orzecznictwie SN były dwie linie orzecznicze). Jeśli o głosowaniu wiedzą wszyscy, to przeciwnicy uchwały mogą przekonywać głosujących, a zatem interes wspólnoty byłby zabezpieczony.

Rzecznik Praw Obywatelskich przystępując do postępowania przedstawił pogląd, że: “Uchwała wspólnoty mieszkaniowej, wyrażająca zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, która uzyskała wymaganą ustawowo większość głosów, jest skuteczna i wiąże ogół właścicieli lokali”.

Sąd Najwyższy uznał jednak, że niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów może uzasadniać uchylenie przez sąd uchwały, jeżeli miało to lub mogło mieć wpływ na jej treść.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności