Służebność drogi koniecznej na gruncie w użytkowaniu wieczystym – nowa uchwała SN

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej należy złożyć przeciwko użytkownikowi wieczystemu, jeżeli grunt, po którym ma biec droga, jest w użytkowaniu wieczystym.

Użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego, bądź ich związków w użytkowanie wieczyste (art. 233 ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny; t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Użytkowanie wieczyste jest więc obok własności najszerszym prawem do gruntu, ale zarazem jest jednak nadal prawem ustanowionym na gruncie będącym czyjąś własnością – własnością państwową lub jednostki samorządowej.

Prawo użytkowania wieczystego obciąża bezpośrednio grunt będący własnością publiczną. To zaś oznacza, że co do zasady nie można ustanowić na gruncie w użytkowaniu wieczystym służebności gruntowej, ale można taką służebnością obciążyć prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Ważne
Adresatem wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej powinien być użytkownik wieczysty gruntu, a nie jego właściciel (tj. Skarb Państwa lub jednostka samorządowa), co wynika z wykładni uchwały SN z 29.6.2016 r., III CZP 31/16.

Jednocześnie - jak wskazał SN w uchwale - sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności