Służbę cywilną czekają zmiany

Autorzy projektu wskazują, że stosowana ustawa o służbie cywilnej wymaga nowelizacji, wprowadzenia szeregu zmian, również takich, które mają za zadanie doprecyzowanie niektórych aspektów. Wejście w życie zaproponowanych zmian ma na celu ułatwienie odbiorcom ustawy praktyczne stosowanie jej przepisów. Na rządowej stronie wskazano, że proponowana nowelizacja ustawy stanowi odpowiedź na liczne postulaty zmian w tym zakresie, otrzymywane przez Szefa Służby Cywilnej od dyrektorów generalnych i kierowników urzędów oraz znaczący krok w kierunku realizacji zadań określonych w Sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2019 r.

Ważne

W założeniach do projektu nowelizacji ustawy wskazano cztery obszary, w których planowane są zmiany. Dotyczy to naboru, czasu pracy, komisji dyscyplinarnej i dnia Służby Cywilnej. 

Nabór

Pierwszy obszar obejmuje odbiurokratyzowanie i uelastycznienie procesu naboru osób do pracy w ramach służby cywilnej, m.in. poprzez zmianę preferowanej formy aplikowania na dane stanowisko na formę elektroniczną, uproszczenie możliwości ogłaszania naboru na stanowisko, o które może się ubiegać także cudzoziemiec, przyznanie prawa wyłonienia przez komisję naborową więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, proporcjonalnie do liczby stanowisk, na które prowadzi się nabór oraz zmianę zasad wyłaniania kandydatów przez komisję.

Czas pracy

Drugi obszar obejmuje umożliwienie wprowadzenia w ramach służby cywilnej szerszego katalogu systemów i rozkładów czasu pracy. W podstawowym systemie czasu pracy zmienia się sposób określania długości okresu rozliczeniowego oraz czas jego trwania. Z dotychczasowego określania w tygodniach nastąpi zmiana na miesiące. Taka sama zmiana nastąpi w równoważnym systemie czasu pracy. Umożliwi to korzystanie z dłuższych okresów rozliczeniowych (z obecnie maksymalnie 8 lub 12 tygodni). Ponadto w ustawie dodaje się nowe systemy czasu pracy, tj.: zadaniowy, skróconego tygodnia oraz system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. 

Komisje dyscyplinarne

W trzecim obszarze planowane jest uelastycznienie przepisów dotyczących tworzenia komisji dyscyplinarnych, łączenia komisji dyscyplinarnych urzędów we wspólną komisję dyscyplinarną oraz dopuszczenie przystąpienia lub wystąpienia urzędów ze wspólnej komisji dyscyplinarnej w trakcie kadencji, bez wpływu na jej byt prawny. Dzięki temu postępowania dyscyplinarne będą mogły być prowadzone bez względu na ciągłość kadencji i urzędy nimi objęte. 

Dzień Służby Cywilnej oraz odznaka honorowa „Za Zasługi dla Służby Cywilnej”

Ostatnia propozycja to pomysł ustanowienia Dnia Służby Cywilnej oraz odznaki honorowej „Za Zasługi dla Służby Cywilnej”, ma to upamiętnić zbliżającą się setną rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy poświęconej służbie cywilnej. Nie zostało wskazane z czym to się będzie wiązało, czy będzie to np. dzień wolny od prac dla pracowników służby cywilnej czy innego rodzaju upamiętnienie. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności