Skutki uchylenia ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

Ustawa z 11.9.2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) weszła w życie 1.11.2019 r. Uchwalona ustawa wprowadza też zmiany w podatkach dochodowych.

Ustawa uchyliła ustawę z 25. 7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2269) i jednocześnie zmieniła termin powstania opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ustalony w ustawie z 2.3.2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2018 r. poz. 228 ze zm.). Obowiązek zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej powstał od gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 1.11.2019 r.

Konsekwencją powyższych zmian są również zmiany w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU), ustawie z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Ustawa wprowadza zmiany w PDOPrU w zakresie składania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 27 ust. 2 PDOPrU i polega na wprowadzeniu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku składania ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych. Zmiany stosuje się do sprawozdań finansowych przekazywanych od 1.1.2020 r. Przywrócono również możliwość składania zeznania CIT–8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione z podatku oraz niezatrudniających pracowników (art. 27a PDOPrU). Ta zmiana obowiązuje od 25.10.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności