Skutki podatkowe używania i pobierania pożytków ze środków trwałych bez określenia wysokości czynszu

Ze względu na krzyżowe świadczenia nieodpłatne, obie spółki powinny porównywać każdego miesiąca wzajemne korzyści jakie uzyskują kosztem drugiej spółki. Spółka, która w danym miesiącu będzie uzyskiwać korzyść netto, będzie zobligowana do wykazania przychodu ze świadczeń nieodpłatnych. Pojęcie korzyści netto nie należy natomiast rozumieć jako "unettowienia", ale obliczenia nadwyżki korzyści nad kosztami.

Zgodnie z przepisami ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.; dalej: KC) za umowę użyczenia uznaje się taką umowę, która zakłada:

- nieodpłatność (art. 710 KC),

- spółka, która bierze rzecz (tu: tira) w używanie ponosi tylko zwykłe koszty utrzymania – wskazane w pytaniu wydatki (w tym w szczególności wydatki remontowe nie mogą być za takie koszty uznane).

Zatem, wskazana w pytaniu umowa wiążąca strony, nie jest umową użyczenia (umową o charakterze nieodpłatnym) i nie będzie powodowała konsekwencji podatkowych u biorącego w użyczenie. Z podatkowego punktu widzenia należy zaważyć, że każda ze stron uzyskuje korzyści majątkowe kosztem drugiej spółki, tj.

- spółka (właściciel tira) odnosi korzyść w postaci utrzymania tira w sprawności technicznej (np. remonty, ubezpieczenia, serwisy – tego typu ciężar ekonomiczny ponosi właściciel rzeczy,

- spółka, która nie jest właścicielem tira, korzysta z niego nieodpłatnie, nie ponosząc kosztów wynajęcia (dzierżawy).

Jest to zatem umowa, gdzie występują obopólne korzyści. Należy pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym nakazuje wycenę korzyści, za które dany podatnik nie płaci. Na takie rozumienie wskazuje treść art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.; dalej: PDOPrU). Mówi on, że przychodem są także, oprócz otrzymania środków pieniężnych ze sprzedaży produktów, towarów i usług, także korzyści ekonomiczne, za które podatnik (spółka) nie płaci – nie dochodzi do obniżenia przez to jego aktywów ani nie zwiększenia pasywów. Korzyści majątkowe nazywane są nieodpłatnymi świadczeniami, ale taka sytuacja występuje, gdy jeden podmiot korzysta nieodpłatnie z majątku drugiego podmiotu.

W omawianym przykładzie mamy jednakże z sytuacją, w której każda ze spółek nieodpłatnie uzyskuje korzyść kosztem majątku drugiej spółki. Mamy zatem do czynienia z ewentualnymi świadczeniami częściowo odpłatnymi oraz świadczeniem nieodpłatnym. Dlatego też należy postąpić następująco:

- spółka, która nie jest właścicielem tira, musi wyliczyć ile wyniósłby czynsz za wynajem takiego samego tira miesięcznie, a następnie odjąć od tej kwoty wydatki na serwis, ubezpieczenie, itd. – jeżeli występuje nadwyżka korzyści, to należy w danym miesiącu doliczyć wartość częściowo odpłatnego świadczenia do przychodu z działalności gospodarczej,

- z kolei spółka, która jest właścicielem tira, powinna na podstawie informacji od drugiej spółki, dokonać ustalenia kwoty jaką powinna ponosić jako właściciel rzeczy dla jego utrzymania w ruchu (zachowanie substancji majątkowej) – nie wszystkie zatem wydatki jakie ponosi spółka używająca tira powinny stanowić przychód ze świadczeń nieodpłatnych, ale te obiektywnie ustalane (wedle normalnego utrzymania tira).

(RA)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności