Składniki ruchome i w stałej stawce miesięcznej należne za okresy dłuższe niż miesiąc, np. za dwa miesiące, za kwartał, za pół roku, za rok są pomijane przy szacowaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Uiszczamy je w normalnych terminach wypłaty, urlop wypoczynkowy traktując jak okres czynnej pracy (§ 12 UrlopWypoczR).

Przykład

Ewelina K. otrzymuje zgodnie z regulaminem wynagradzania premie kwartalne w wysokości 400 zł brutto, wypłacane do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Kobieta otrzymała 14.4.2020 r. premię za pierwszy kwartał 2020 r. Przebywała ona jednak na urlopie wypoczynkowym w tym miesiącu (razem 10 dni roboczych). Wcześniej pozostawała parę dni na urlopie wypoczynkowym w lutym i marcu 2020 r. Premia kwartalna nie wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Premii tej nie wolno zmniejszyć z tego tytułu, że pracownica była na urlopie wypoczynkowym w lutym i marcu 2020 r. Należy ją wypłacić w pełnej kwocie 400 zł brutto. Składników za okresy dłuższe niż miesiąc nie można obniżać dlatego, że w okresie referencyjnym zatrudniony korzystał z urlopu wypoczynkowego.