Od stycznia uległy podwyżce wartości wszystkich składek ZUS płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. W lutym obowiązują składki ZUS już według nowych, wyższych stawek przewidzianych na 2021 r.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc styczeń, w terminie do 10 lutego 2021 r. Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 15 lutego.

Poniższa tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Składki ZUS za styczeń 2021 r. płatne do 10 lutego 2021 r.

Składki pełne

Składki preferencyjne

składka zdrowotna

381,81 zł

381,81 zł

składka emerytalna

615,93 zł

163,97 zł

składka rentowa

252,43 zł

67,20 zł

składka chorobowa

77,31 zł

20,58 zł

składka wypadkowa

52,70 zł

14,03 zł

składka na Fundusz Pracy

77,31 zł

Łącznie składki ZUS za miesiąc styczeń wynoszą 1457,49 zł (razem z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1380,18 zł (bez składki chorobowej). Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc styczeń wynosi 647,59 zł (razem z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 627,01 zł (bez składki chorobowej).

Ważne

Podwyżka składek ZUS nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców. Część firm jest obecnie zwolniona z obowiązku opłacania składek ZUS w stałej, ryczałtowej kwocie. Od zeszłego roku obowiązują przepisy umożliwiające opłacanie składek ZUS w zmiennej wysokości, uzależnionej od wartości uzyskiwanych dochodów.

Źródło:
zus.pl