Składki ZUS zapłacone w styczniu podlegają częściowo starym przepisom, a częściowo już nowym regulacjom wynikającym z tzw. Polskiego Ładu. Stare pozostają wysokości składek oraz terminy ich płatności, nowe zaś zasady odliczania składek od podatku.

W styczniu płacimy składki ZUS jeszcze według starych stawek obowiązujących na rok 2021.

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie, zobowiązani są do zapłaty składek za miesiąc grudzień, w terminie do 10.1.2022 roku.

Przedsiębiorcy będący płatnikami składek również za innych ubezpieczonych, opłacają składki ZUS w terminie do 17 stycznia (15 stycznia wypada w sobotę).

Tabela przedstawia wysokość obowiązkowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Rodzaj składki

Składki pełne

Składki preferencyjne

składka zdrowotna

381,81 zł

381,81 zł

składka emerytalna

615,93 zł

163,97 zł

składka rentowa

252,43 zł

67,20 zł

składka chorobowa

77,31 zł

20,58 zł

składka wypadkowa

52,70 zł

14,03 zł

składka na Fundusz Pracy

77,31 zł

 

Łącznie składki ZUS za miesiąc grudzień wynoszą 1457,49 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1380,18 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc grudzień wynosi 647,59 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 627,01 zł (bez składki chorobowej).

Począwszy od składek za miesiąc styczeń (płatnych w lutym) zmieniają się terminy płatności składek ZUS. Od lutego przedsiębiorcy będą mieli czas z zapłatą składek do 20. dnia miesiąca.

W lutym zapłacimy nową składkę zdrowotną. Począwszy od składki za miesiąc luty (płatnej do 20 marca) obowiązywać będą nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej wynikające z Polskiego Ładu.

Składka zdrowotna za miesiąc styczeń 2022 (płatna do 20 lutego) wyliczana będzie jeszcze według starych zasad, ale już w nowej, wyższej wysokości.

Stare zasady opłacania składki nie oznaczają jednak starej jej wysokości, gdyż składka zdrowotna za styczeń będzie obliczana na podstawie nowej podstawy wymiaru i będzie wyższa niż obecnie. Jej wysokość poznamy jednak dopiero w drugiej połowie stycznia.

Ważne

Składki zdrowotne zapłacone od 1.1.2022 roku nie podlegają odliczeniu od podatku. Odliczeniu nie podlega również składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2021, o ile została zapłacona już w 2022 roku. Odliczenie tej składki możliwe było jedynie w przypadku jej opłacenia w terminie do 31.12.2021 roku.

Źródło:

zus.pl