Składki ZUS należne za styczeń 2022 roku opłacamy już według nowych zasad regulowanych przepisami tzw. Polskiego Ładu.

Od 2021 r. przestają obowiązywać jednolite wysokości składek dla wszystkich grup przedsiębiorców. W nowym stanie prawnym wysokość składek ZUS zależy od rodzaju formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą wciąż jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Odrębne zasady od stycznia dotyczą składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców zapłaci inną składkę, wyliczaną według innych zasad.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich składek ZUS na rok 2022 dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2022 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależeć będzie jednak od poziomu osiąganych przychodów i osiągnie wartości zasadniczo inne od tych, które obowiązywały w roku poprzednim.

W 2022 roku firmy na ryczałcie zapłacą więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla ryczałtowców z podziałem na trzy grupy przychodowe.

Składki ZUS za styczeń 2022 r., płatne do 21 lutego 2022 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Składki ZUS za styczeń 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 – 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01 – 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

Składka zdrowotna

335,94

559,89

1007,81

Składka emerytalna

693,58

693,58

693,58

Składka rentowa

284,26

284,26

284,26

Składka chorobowa

87,05

87,05

87,05

Składka wypadkowa

59,34

59,34

59,34

Składka na Fundusz Pracy

87,05

87,05

87,05

RAZEM

1 547,22

1 771,17

2 219,09

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc styczeń wynoszą od 1547,22 zł do 2219,09 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1460,17 zł do 2132,04 zł (bez składki chorobowej).

Zgodnie z nowymi zasadami, składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. W związku z tym, że 20 lutego wypada w niedzielę, składki ZUS za styczeń 2022 płatne są w terminie do 21 lutego.

Z kolei składki preferencyjne dla ryczałtowców (przysługujące od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności) kształtują się zgodnie z poniższą tabelą.

Preferencyjne składki ZUS za styczeń 2022 r., płatne do 21 lutego 2022 r. (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Preferencyjne składki ZUS za styczeń 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 – 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01 – 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

Składka zdrowotna

335,94

559,89

1007,81

Składka emerytalna

176,27

176,27

176,27

Składka rentowa

72,24

72,24

72,24

Składka chorobowa

22,12

22,12

22,12

Składka wypadkowa

15,08

15,08

15,08

Składka na Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

RAZEM

621,65

845,60

1 293,52

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc styczeń wynoszą od 621,65 zł do 1293,52 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 599,53 zł do 1271,40 zł (bez składki chorobowej).

Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości zapłacą również przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku rozliczać będą podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtować się będzie jednak inaczej.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową w 2022 roku zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 270,90 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla osób rozliczających się kartą podatkową.

Składki ZUS za styczeń 2022 r., płatne do 21 lutego 2022 r. (Karta podatkowa)

Składki ZUS za styczeń 2022

Karta podatkowa

Składki pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

Składka zdrowotna

270,90

270,90

Składka emerytalna

693,58

176,27

Składka rentowa

284,26

72,24

Składka chorobowa

87,05

22,12

Składka wypadkowa

59,34

15,08

Składka na Fundusz Pracy

87,05

0,00

RAZEM

1 482,18

556,61

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc styczeń wynoszą 1482,18 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1395,13 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc styczeń w przypadku karty podatkowej wynosi 556,61 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 534,49 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. W związku z tym, że 20 lutego wypada w niedzielę, składki ZUS za styczeń 2022 płatne są w terminie do 21 lutego.

Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki zapłacą osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy. Zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi w ramach Polskiego Ładu, te dwie grupy przedsiębiorców w 2022 roku będą opłacały nową składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od wysokości osiąganego dochodu.

Chociaż nowe przepisy weszły w życie już 1 stycznia, to nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od dochodu, zaczną obowiązywać dopiero w odniesieniu do składki zdrowotnej za miesiąc luty (płatnej w marcu). Oznacza to, że składkę zdrowotną za miesiąc styczeń 2022 te dwie grupy przedsiębiorców opłacają jeszcze według starych zasad. Stare zasady nie oznaczają jednak starej wysokości składki zdrowotnej. Składka zdrowotna za styczeń 2022 kalkulowana jest w oparciu już o nową podstawę wymiaru obowiązującą na rok 2022.

Składka zdrowotna za miesiąc styczeń 2022 dla liniowców oraz firm na skali podatkowej po raz ostatni przyjmie wartość ryczałtową i wyniesie 419,92 zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość wszystkich składek ZUS za styczeń 2022 dla osób rozliczających się podatkiem liniowym oraz według skali podatkowej.

Składki ZUS za styczeń 2022 r., płatne do 21 lutego 2022 r. (Podatek liniowy oraz Skala podatkowa)

Składki ZUS za styczeń 2022

Składki pełne

Składki preferencyjne

Składka zdrowotna

419,92

419,92

Składka emerytalna

693,58

176,27

Składka rentowa

284,26

72,24

Składka chorobowa

87,05

22,12

Składka wypadkowa

59,34

15,08

Składka na Fundusz Pracy

87,05

0,00

RAZEM

1 631,20

705,63

Łącznie składki ZUS za miesiąc styczeń wynoszą 1631,20 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1544,15 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc styczeń wynosi 705,63 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 683,51 zł (bez składki chorobowej).

Co istotne, składki w tej wysokości obowiązywać będą jedynie w tym jednym miesiącu. Począwszy od składek za miesiąc luty, przedsiębiorcy na podatku liniowym oraz na skali podatkowej, zobowiązani będą do comiesięcznego wyliczania składki zdrowotnej na podstawie osiągniętych dochodów.

Składki ZUS w powyższych wartościach płatne są w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. W związku z tym, że 20 lutego wypada w niedzielę, składki ZUS za styczeń 2022 płatne są w terminie do 21 lutego.

Zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku

Zgodnie z nowymi przepisami, wartość składki zdrowotnej nie może być już odliczana od podatku. Tym samym, składka zdrowotna staje się w całości realnym wydatkiem przedsiębiorcy. Wydatkiem, który jednocześnie nie będzie mógł stanowić kosztu firmy, gdyż składek zdrowotnych nie odliczymy również od dochodu.

Brak prawa do odliczenia dotyczy wszystkich składek zdrowotnych opłaconych po 31 grudnia 2021 roku. Odliczeniu od podatku podlegają – na starych zasadach – wszystkie te składki, które odliczone zostały w terminie do końca 2021 roku, niezależnie od tego, jakiego okresu składki te dotyczyły.

Obowiązkowe deklaracje ZUS w 2022 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby prowadzące działalność gospodarczą, od 2022 roku zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Deklaracje te nie będą się automatycznie klonować, tak jak do tej pory. Każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie zatem do składania nowej deklaracji każdego miesiąca.

Źródło:

zus.pl