Składki ZUS płatne do 20 maja

Składki ZUS należne za kwiecień 2022 roku opłacamy według nowych zasad regulowanych przepisami tzw. Polskiego Ładu.

Od Nowego Roku przestały obowiązywać jednolite wysokości składek dla wszystkich grup przedsiębiorców. W nowym stanie prawnym wysokość składek ZUS zależy bowiem od rodzaju formy opodatkowania. Inne składki zapłacą zatem osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), inne przedsiębiorcy na podatku liniowym, a jeszcze inne ryczałtowcy oraz osoby rozliczające się kartą podatkową.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, rząd chce umożliwić przedsiębiorcom ponowny wybór formy opodatkowania na 2022 rok. Osoby, które dokonały niekorzystnego dla siebie wyboru, będą mogły ponownie zmienić formę opodatkowania.

Wspólne zasady opłacania składek dotyczą wciąż jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy.

Odrębne zasady dotyczą składki zdrowotnej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, każda z grup przedsiębiorców zapłaci inną składkę, wyliczaną według innych zasad.

Ważne
Zgodnie z projektem nowych przepisów, już od lipca przedsiębiorcy uzyskają możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od dochodu.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich składek ZUS za kwiecień 2022 dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

Składki ZUS za kwiecień 2022 - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Osoby, które w 2022 roku wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę zdrowotną w stałej miesięcznej kwocie. Kwota ta zależy jednak od poziomu osiąganych przychodów.

Firmy na ryczałcie zapłacą więc jedną z trzech wartości składek, w zależności od tego, w jaki sposób kształtują się roczne przychody przedsiębiorcy. Poniższa tabela przedstawia wysokość składek ZUS dla ryczałtowców z podziałem na trzy grupy przychodowe.

Składki ZUS za kwiecień 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

Składka zdrowotna

335,94

559,89

1007,81

Składka emerytalna

693,58

693,58

693,58

Składka rentowa

284,26

284,26

284,26

Składka chorobowa

87,05

87,05

87,05

Składka wypadkowa

59,34

59,34

59,34

Składka na Fundusz Pracy

87,05

87,05

87,05

RAZEM

1 547,22

1 771,17

2 219,09

Łącznie składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc kwiecień wynoszą od 1547,22 zł do 2219,09 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 1460,17 zł do 2132,04 zł (bez składki chorobowej).

Składki preferencyjne dla ryczałtowców przysługujące od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności za kwiecień 2022 r. - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Preferencyjne składki ZUS za kwiecień 2022

Ryczałt

Roczne przychody

0 - 60 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

60 000,01

- 300 000 zł

Ryczałt

Roczne przychody

> 300 000 zł

Składka zdrowotna

335,94

559,89

1007,81

Składka emerytalna

176,27

176,27

176,27

Składka rentowa

72,24

72,24

72,24

Składka chorobowa

22,12

22,12

22,12

Składka wypadkowa

15,08

15,08

15,08

Składka na Fundusz Pracy

0,00

0,00

0,00

RAZEM

621,65

845,60

1 293,52

Łącznie preferencyjne składki ZUS dla ryczałtowców za miesiąc kwiecień wynoszą od 621,65 zł do 1293,52 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub od 599,53 zł do 1271,40 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS za kwiecień 2022 - Karta podatkowa

Składki w ryczałtowej wysokości zapłacą również przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku rozliczają podatek w formie karty podatkowej. W przypadku tej formy rozliczenia, składka zdrowotna kształtuje się jednak inaczej.

Wszystkie osoby rozliczające się kartą podatkową w 2022 roku zapłacą zatem składkę zdrowotną w jednej i tej samej wysokości, tj. 270,90 zł miesięcznie, niezależnie od poziomu osiąganych przychodów.

Składki ZUS za kwiecień 2022

Karta podatkowa

Składki

pełne

Karta podatkowa

Składki preferencyjne

Składka zdrowotna

270,90

270,90

Składka emerytalna

693,58

176,27

Składka rentowa

284,26

72,24

Składka chorobowa

87,05

22,12

Składka wypadkowa

59,34

15,08

Składka na Fundusz Pracy

87,05

0,00

RAZEM

1 482,18

556,61

Łącznie składki ZUS dla firm na karcie podatkowej za miesiąc kwiecień wynoszą 1482,18 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1395,13 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc kwiecień w przypadku karty podatkowej wynosi 556,61 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 534,49 zł (bez składki chorobowej).

Składki ZUS za kwiecień 2022 - Skala podatkowa oraz podatek liniowy

Jeszcze inne składki zapłacą osoby rozliczające podatek według skali podatkowej oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy.

Zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi w ramach Polskiego Ładu, te dwie grupy przedsiębiorców w 2022 roku opłacają nową składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.

W przypadku firm na podatku liniowym, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, natomiast dla firm rozliczających się według skali podatkowej, składka zdrowotna za kwiecień wyniesie 9% dochodu.

Co istotne, składka za kwiecień 2022 (płatna w maju) obliczana jest na podstawie dochodu osiągniętego w marcu 2022.

Składki ZUS za kwiecień 2022

Podatek liniowy

Skala podatkowa

Składki

pełne

Składki preferencyjne

Składki

pełne

Składki preferencyjne

Składka zdrowotna

4,9% dochodu

9% dochodu

Składka emerytalna

693,58

176,27

693,58

176,27

Składka rentowa

284,26

72,24

284,26

72,24

Składka chorobowa

87,05

22,12

87,05

22,12

Składka wypadkowa

59,34

15,08

59,34

15,08

Składka na Fundusz Pracy

87,05

0,00

87,05

0,00

RAZEM

1 211,28

(+ zdrowotna 4,9%)

285,71

(+ zdrowotna 4,9%)

1 211,28

(+ zdrowotna 9%)

285,71

(+ zdrowotna 9%)

Łącznie składki ZUS za miesiąc kwiecień (bez składki zdrowotnej) wynoszą 1211,28 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 1124,23 zł (bez składki chorobowej).

Łączna wysokość preferencyjnych składek ZUS za miesiąc kwiecień (bez składki zdrowotnej) wynosi 285,71 zł (łącznie z dobrowolną składką na ubezpieczenie chorobowe) lub 263,59 zł (bez składki chorobowej).

Zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku

Zgodnie z nowymi przepisami, wartość składki zdrowotnej nie może być już odliczana od podatku. Tym samym, składka zdrowotna staje się w całości realnym wydatkiem przedsiębiorcy. Wydatkiem, który jednocześnie nie może stanowić kosztu firmy, gdyż składek zdrowotnych nie odliczamy również od dochodu.

Ta sytuacja już wkrótce ulegnie jednak zmianie. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, już od lipca 2022 roku mają wejść w życie nowe przepisy, którą umożliwią odliczenie części składki zdrowotnej od dochodu.

Obowiązkowe deklaracje ZUS w 2022 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby prowadzące działalność gospodarczą, od 2022 roku zobowiązane są do składania comiesięcznych deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA.

Deklaracje te nie będą się automatycznie klonować, tak jak do tej pory. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania nowej deklaracji każdego miesiąca.

Źródło:

zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności