Składka zdrowotna za styczeń 2022. Podwyżka wyniesie 10%

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej oraz tzw. liniowcy opłacają składkę zdrowotną za styczeń 2022 r. jeszcze według starych zasad nieobjętych przepisami Polskiego Ładu.

Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. (płatna w lutym) nie będzie jeszcze zatem uzależniona od dochodu. Wysokość składki styczniowej będzie jednak różnić się od składki obowiązującej w roku 2021, gdyż zmianie ulega jej podstawa wymiaru.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2021 r. To właśnie ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 6221,04 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4665,78 zł.

Składka zdrowotna za styczeń 2022 wynosi 9% tej podstawy, zarówno w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej, jak i w przypadku liniowców. Składka styczniowa wyniesie zatem 419,92 zł. W stosunku do roku 2021 oznacza to wzrost składki o 10%.

Pełne zestawienie składek ZUS na 2022 rok

Rodzaj składki

Składki na 2022 r.

Wzrost w stosunku do 2021 r.

Składka zdrowotna

419,92 zł

wzrost o 38,11 zł

Składka emerytalna

693,58 zł

wzrost o 77,65 zł

Składka rentowa

284,26 zł

wzrost o 31,83 zł

Składka chorobowa

87,05 zł

wzrost o 9,74 zł

Składka wypadkowa

59,34 zł

wzrost o 6,64 zł

Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

wzrost o 9,74 zł

Łącznie składki ZUS na 2022 r.

1 631,20 zł

wzrost o 173,71 zł

Łącznie, miesięczne składki ZUS za styczeń 2022 r. wyniosą 1631,20 zł. Łączny wzrost składek w stosunku do roku 2021 wyniósł 173,71 zł, tj. wzrost o 11,9%.

Ważne

Składka zdrowotna w tej wysokości obowiązywać będzie tylko przez jeden miesiąc. Już od lutego zaczną obowiązywać nowe zasady naliczania składki zdrowotnej, której wysokość uzależniona będzie od poziomu osiąganych dochodów.

Opisane powyżej zasady dotyczące składki za styczeń 2022 dotyczą jedynie dwóch grup przedsiębiorców, tj. liniowców oraz osób rozliczających się według skali podatkowej. Zasady te nie obowiązują jednak w przypadku firm rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałtowcy zapłacą stałą składkę zdrowotną za wszystkie miesiące 2022 roku.

Źródło:

zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności