Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – przypomina Ministerstwo Finansów. Resort podkreśla, że przy odliczeniach składki zdrowotnej kluczowa jest data, kiedy składka została opłacona.

Ministerstwo Finansów przypomina, że przy odliczeniach składki zdrowotnej kluczowa jest data, kiedy składka została opłacona. Dla celów odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego istotna jest data opłacenia składki, a nie okres składkowy, którego dotyczy opłacana składka.

Ważne

Jeśli przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną za grudzień 2021 jeszcze w tym roku będzie mógł ją odliczyć od podatku dochodowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów