Przedstawicielom pracodawców udało się namówić rząd do zmiany mechanizmu rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i są szanse, że od 2022 r. nie będzie ona wynosiła 9%, bez możliwości odliczenia od podatku, a nawet finalnie podwyżka będzie o wiele niższa. Obecnie wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% z czego 7,75% można odliczyć. Osoby prowadzące działalność gospodarczą bez względu na osiągane dochody w 2021 r. opłacają składkę zdrowotną kwotowo w wysokości 381,81 zł, z czego efektywna składka wynosi około 55 zł. Zgodnie z pierwotną propozycją wskazaną w ramach Polskiego Ładu i projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy mieli opłacać składkę zdrowotną od wartości swoich dochodów w wysokości 9%, bez możliwości jej odliczenia od podatku. Obecnie brane są pod uwagę dwa nowe warianty, które są najbardziej prawdopodobne.  

Dwa warianty składki zdrowotnej:

  1. 3% składka zdrowotna w 2022 roku i 4,9% składka zdrowotna od 2023 roku – jest to kompromisowe rozwiązanie, zgodnie z którym podwyżka składki zdrowotnej zostanie rozłożona na dwa etapy; w pierwszym, począwszy od stycznia 2022 roku, nastąpi wzrost składki zdrowotnej do 3% liczonej od przychodów, a następnie począwszy od 2023 roku nastąpi jej finalne ustalenie na poziomie 4,9%; tego rodzaju rozwiązanie jest kompromisem, dzięki któremu powinno się osiągnąć szersze porozumienie w zakresie zmian składki zdrowotnej. 
  2. 4,8% składki zdrowotnej od 2022 roku – to drugi wariant, w którym składka zdrowotna już od stycznia 2022 roku będzie wynosiła 4,8% i nie będzie mogła być odliczana od podatku, to oznacza, że rząd nie będzie chciał rozłożyć w czasie podwyżki i od razu zostanie przyjęte finalne rozwiązanie.

Oba warianty przewidują, że finalna wysokość składki zdrowotnej (od 2022 r. albo 2023 r.) nie przekroczy 5%, co oznacza, że będzie niższa od pierwotnego planu o ponad 4 punkty procentowe. 

Ważne

Ustawa podatkowa, żeby mogła wejść w życie od 1.1.2022 r. musi zostać przyjęta przez Parlament, podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóźniej w 30.11.2021 r. Patrząc na kalendarz prac parlamentu, finalne brzmienie ustawy możemy poznać dopiero w drugiej połowie listopada 2021 r.