Od Nowego Roku wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe zawarte w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej wiązać się będą z jedną bardzo istotną modyfikacją. Od stycznia 2022 roku podatnicy stracą możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego.  

Likwidacja odliczalności składki zdrowotnej nastąpi z dniem 1.1.2022 r. Oznacza to, że żadna składka zapłacona od tego dnia nie będzie mogła zostać uwzględniona w rozliczeniach podatkowych. I odwrotnie – wszystkie składki zapłacone przed tym dniem będą podlegały odliczeniu w oparciu o stare przepisy podatkowe.

Co zatem może zrobić przedsiębiorca, aby w okresie „przełomu” zaoszczędzić kilkaset złotych? Wystarczy przyspieszyć płatność składki zdrowotnej o kilka dni.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odprowadza składki ZUS, w tym również składkę zdrowotną, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W ten sposób składki ZUS za miesiąc listopad płatne są do 10 grudnia, a składki za miesiąc grudzień opłacamy do 10 stycznia.

Składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2021 zapłacona już w styczniu 2022 roku podlegać będzie nowym zasadom podatkowym. A to oznacza, że takiej składki nie odliczymy już nigdy od podatku.

Jeśli jednak przyspieszymy termin płatności składki grudniowej i przelew wykonamy do dnia 31 grudnia 2021 roku, to tak opłacona składka będzie mogła zostać ujęta jeszcze w rozliczeniu podatkowym za rok 2021. A to oznacza, że znaczna jej część będzie mogła zostać odliczona od podatku dochodowego za rok 2021.

Ważne

Składka zdrowotna za miesiąc grudzień 2021 wynosi 381,81 zł, z czego 328,78 zł podlega odliczeniu od podatku. Przedsiębiorca, któremu uda się wykonać przelew do ZUS dnia 31.12.2021 r., czyli jeszcze przed Nowym Rokiem, może w prosty sposób zaoszczędzić aż 328 zł. O tyle mniej wyniesie go grudniowa zaliczka na PIT.

Źródło:

zus.pl