Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2020 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 5656,51 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4242,38 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2021 roku składka zdrowotna wynosić będzie 381,81 zł. W stosunku do roku 2020 oznacza to wzrost składki o 5,4%.

Wcześniej publikowaliśmy już wysokość składek na ubezpieczenie społeczne na 2021 rok. Przypomnijmy, że składki te wzrosły jedynie o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego.

W tabeli prezentujemy pełne zestawienie składek ZUS na rok 2021.

Składki na 2021 r.

Wzrost w stosunku do 2020 r.

Składka zdrowotna

381,81 zł

wzrost o 19,47 zł

Składka emerytalna

615,93 zł

wzrost o 3,74 zł

Składka rentowa

252,43 zł

wzrost o 1,53 zł

Składka chorobowa

77,31 zł

wzrost o 0,47 zł

Składka wypadkowa

52,70 zł

wzrost o 0,33 zł

Składka na Fundusz Pracy

77,31 zł

wzrost o 0,47 zł

Łącznie składki na ZUS na 2021 r.

1 457,49 zł

Wzrost o 26,01 zł

Łącznie, miesięczne składki ZUS w 2021 roku wyniosą 1457,49 zł. Łączny wzrost składek w stosunku do roku 2020 wyniósł 26,01 zł, tj. wzrost o 1,8%.

Źródło:

zus.pl