W ramach trwających konsultacji społecznych – z których z początkiem września powinien wyłonić się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 26.7.2021 r. – pojawiły się informacje, że pomysł zlikwidowania możliwości odliczania większości składki zdrowotnej od podatku został źle odebrany zarówno wśród pracowników jak i przedsiębiorców. W związku z tym są rozważane alternatywne rozwiązania dotyczące jej wysokości i naliczania. Poniżej opisujemy trzy warianty, które są obecnie analizowane przez resort finansów. 

3% zamiast 9% składki zdrowotnej 

Pierwsza propozycja przewiduje, że rząd zdecyduje się na całkowitą zmianę i wycofa się w znacznej części ze swoich pomysłów. Składka zdrowotna zostanie zmniejszona z 9% do 3% ale zniknie również możliwość odliczenia ponad 80% jej wartości od podatku. 

Już nie 7,75% z 9% odliczane od podatku 

Druga propozycja, to pozostawienie wysokości składki zdrowotnej na tym samym 9% poziomie, natomiast zmniejszona zostałaby część, którą można odliczyć od podatku, już nie 7,75% a np. 4,75%. Dzięki czemu wzrost składki zdrowotnej byłby mniej odczuwalny, co byłoby pewnym kompromisem. 

Plan wzrostu składki zdrowotnej z 3% do 9% w kolejnych latach 

Trzeci wariant, to obniżenie składki zdrowotnej z 9% do 3%, bez możliwości jej odliczania od podatku, przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie jej podwyżki. Co oznacza, że w 2022 r. składka może wynosić 3%, w 2023 r. np. 4% i takie sukcesywne podwyższanie miałoby miejsce w kolejnych latach. Nie zostało określone czy każdy rok to byłaby podwyżka o jeden punkt procentowy czy już np. w 2023 r. wartość składki zdrowotnej wzrosłaby przykładowo do 5%. 

Podsumowanie

Szczegóły finalnego rozwiązania mają zostać zaprezentowana przez rząd na początku września.