Szybka nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej i kodeksu karnego trafiła właśnie do Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o ekspresową korektę, by zapewnić ciągłość funkcjonowania dozoru elektronicznego.

Bez zmian nie można by prawidłowo przeprowadzić procedury udzielenia zamówienia publicznego. A to z kolei może rodzić ryzyko, że skazani, którzy obecnie przebywają na wolności pod kontrolą systemu dozoru elektronicznego, pozostaną na wolności bez takiej kontroli. Celem noweli jest więc umożliwienie SW wykonywania zadań związanych z wolnościowym odbywaniem kary. Dziś formacja ta wykonuje jedynie zadania wskazane przez MS, dotyczące prowadzenia centrali monitorowania w SDE.

Doświadczenie pokazuje jednak, że SW przy stosowaniu SDE powinna mieć większe kompetencje. W noweli jest też mowa o tym, że skazany na dozór mobilny i zbliżeniowy musi mieć przy sobie stale rejestrator, odbierać połączenia i udzielać wyjaśnień funkcjonariuszom.

—a.ł

etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne