Jeśli pracodawca nie może odliczyć VAT przy zakupie prezentów, to nie musi także płacić go przy ich przekazywaniu pracownikom. Cała operacja jest neutralna podatkowo. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią spółka, która przy różnych okazjach, także na Święta Wielkanocne, szczodrze obdarowuje swoich pracowników. Daje im perfumy, zegarki, biżuterię, sprzęt elektroniczny, walizki, plecaki, naczynia kuchenne. Podkreśla, że nie jest to element wynagrodzenia (upominki nie są gwarantowane w momencie podpisywania umowy o pracę), ale dobrowolne świadczenia służące zaspokojeniu prywatnych potrzeb zatrudnionych osób.

Czy prezenty powinny być opodatkowane VAT? Spółka informuje, że jest czynnym podatnikiem i wykonuje wyłącznie opodatkowane czynności. Świąteczne upominki nie mają jednak związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Nie odlicza VAT przy ich zakupie. Dlatego nie musi naliczać podatku należnego przy przekazywaniu prezentów pracownikom.

Co na to fiskus? Przypomniał, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dostawa towarów (czyli przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel) jest opodatkowana. Także nieodpłatna (art. 7 ust. 2). Ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie. Są wyjątki od tej zasady, ale nie dotyczą opisanej sytuacji.

Jeśli więc firma nie miała prawa do odliczenia VAT przy nabyciu towarów, to nie musi naliczać podatku przy ich nieodpłatnym przekazaniu. Czy tak będzie ze świątecznymi prezentami?

Zdaniem skarbówki nie mają one związku z działalnością gospodarczą spółki. Służą bowiem w głównej mierze zaspokojeniu osobistych potrzeb pracowników. Ponieważ wydatki na upominki nie są związane z opodatkowaną sprzedażą, spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że nie musi też opodatkowywać ich przekazania. Spółka nie musi wykazywać VAT należnego przy tej operacji.

Podobne stanowisko fiskus zajmował już wcześniej. Przykładowo w sprawie firmy, która na Święta Wielkanocne dawała pracownikom słodycze, kawę czy kwiaty. Skarbówka przyznała, że zakupy nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, dlatego przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. W konsekwencji nie musi go także wykazywać przy przekazaniu prezentów pracownikom. Nie jest to czynność podlegająca opodatkowaniu.

Numer interpretacji: 0112-KDIL1-1.4012.842.2021.4.EB