Zmiany zwierają ułatwienia rozliczeń między firmami. Zlikwidowano warunek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzono przepis dotyczący rozliczania faktur korygujących in plus.

Przewidziano ułatwienia dla eksporterów – poprzez wydłużenie terminu – na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.

Przyjęto wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym – co daje możliwość wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.

Wprowadzono odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży.

Wydłużono termin odliczania VAT z faktur „na bieżąco” do 4 miesięcy, a także podwyższono prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Ponadto, pojawiły się zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS) m.in. poszerzające ochronę związaną z WIS dla towarów identyfikowanych w VAT według PKWiU.