Sejm uchwalił tzw. pakiet Slim VAT

Zmiany zwierają ułatwienia rozliczeń między firmami. Zlikwidowano warunek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzono przepis dotyczący rozliczania faktur korygujących in plus.

Przewidziano ułatwienia dla eksporterów – poprzez wydłużenie terminu - na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.

Przyjęto wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym – co daje możliwość wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.

Wprowadzono odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży.

Wydłużono termin odliczania VAT z faktur "na bieżąco" do 4 miesięcy, a także podwyższono prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Ponadto, pojawiły się zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS) m.in. poszerzające ochronę związaną z WIS dla towarów identyfikowanych w VAT według PKWiU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności