Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych

W „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którego realizację ma wspierać nowelizacja, planuje się m.in.:

 • odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach,
 • uwzględnianie kosztów eksploatacji,
 • ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych,
 • promocję stabilnych miejsc pracy,
 • preferowanie rzetelnych dostawców.

W nowelizacji, poza przepisami wdrażającymi dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE, przewidziano także korzystne dla obu stron postępowania uproszczenie procedur oraz promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności.

Nowelizacja wprowadza również:

 • partnerstwo innowacyjne,
 • promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • lepszy dostęp do rynku dla małych i średnich przedsiębiorców,
 • podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych,
 • możliwość zastosowania kryteriów jakościowych, takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług, a także
 • obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Regulacje dotyczące zamówień In-house zaczną obowiązywać dopiero od 1.1.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności