Wśród najważniejszych założeń ustawy budżetowej trzeba wymienić planowane dochody budżetu państwa na poziomie 313,79 mld złotych, a wydatki na poziomie 368,53 mld zł. Tym samym deficyt budżetowy ma nie przekroczyć 54,74 mld zł.

Zakładany poziom inflacji wyniesie poniżej 2 proc. i ma się kształtować na poziomie 1,7 proc. Wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,6 proc., a wzrost zatrudnienia 0,8 proc. (w grudniu stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 9,8 proc.). Zakładany wzrost PKB w budżecie wynosi 3,8 proc. – podstawowym czynnikiem wzrostu ma pozostać prywatny popyt krajowy.

Najszerzej dyskutowanym w mediach pomysłem, zapisanym w budżecie na 2016 rok są wydatki na program Rodzina 500+ (500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie; przy pierwszym dziecku zapisano kryterium dochodowe), który ma ruszyć 1 kwietnia 2016 roku. Program ma kosztować budżet około 20 mld złotych.

W nowym budżecie znalazły się także pieniądze na podwyżki dla grup pracowniczych, objętych zamrożeniem płac od 2010 roku, a także jednorazowe dodatki dla emerytów i rencistów. W ustawie budżetowej uwzględniono również pieniądze na m.in. dofinansowanie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB.

Co istotne, z punktu widzenia pracodawców oraz organów administracji w budżecie zmniejszono ostatecznie pieniądze przeznaczone na działalność Państwowej Inspekcji Pracy o 8 mln złotych.

Ustawa została przekazana do Senatu. Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu senatorowie mają czas do 22 lutego na zgłoszenie swoich poprawek. Ostatecznie, ustawa ma zostać przekazana do podpisu Prezydentowi 29 lutego.