W 2020 roku inspektorzy pracy przeprowadzili w sumie ponad 56 tys. kontroli. Część z nich realizowana była w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii. W tym zakresie skontrolowano prawie 16 tys. podmiotów. U niemal połowy z nich inspektorzy znaleźli nieprawidłowości. Działania PIP w ograniczaniu skutków SARS-CoV-2 dotyczyły organizacji stanowisk pracy, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz właściwego wprowadzania rozwiązań związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Źródło:

pip.gov.pl