Sejm pracuje nad zwiększeniem wymogów wobec inspektorów pracy

W myśl art. 44 ust. 2 ustawy z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 623 ze zm.; dalej: PIPU) inspektorzy pracy wykonujący czynności kontrolne w zakresie swojego działania są niezależni od jakichkolwiek wpływów postronnych i nie mogą uczestniczyć w interesach podmiotów kontrolowanych. W praktyce w takich interesach mogą uczestniczyć członkowie rodzin tych inspektorów.

Projekt zmian PIPU przewiduje, że pracownik wykonujący czynności kontrolne będzie składał pisemne oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z 6.6.1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.

Oświadczenie powyższe będzie musiało zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika na stanowisku okręgowego inspektora pracy, jego zastępcy oraz pracownika wykonującego czynności kontrolne. Projekt nakłada na pracownika wykonującego czynności kontrolne aktualizacji oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zaktualizowania oświadczenia.

Wzór omawianego oświadczenia zostanie określony przez Głównego Inspektora Pracy w zarządzeniu.

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie omawianych zmian pracownicy wykonujący czynności kontrolne zatrudnieni w Państwowej Inspekcji Pracy w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów będą składali wskazane wyżej oświadczenia. Omawiana ustawa ma wejść w życie 1.10.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności