Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw przewidywał wprowadzenie do ustawy z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) 2 nowych świąt, tj. Wielkiego Piątku oraz Wigilii. W dni te czas pracy pracowników nie mógłby przekraczać 4 godzin na dobę, a jednocześnie za pracę w te święta pracownik zachowywałby prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem czasu pracy. Ustawa miała wejść w życie 1.1.2017 r.

Jednak 20.5. 2016 r. projekt ten został odrzucony w pierwszym czytaniu w Sejmie.