Samotnym trudniej o 500+

W zasadach przyznawania świadczenia samotnym rodzicom zaszły duże zmiany. Nie mogą liczyć na 500+, jeśli nie zasądzono od drugiego rodzica alimentów. Wymóg ten nie ma zastosowania jedynie, gdy z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak np., gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany, a także gdy sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo gdy – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców.

Zgodnie z uzasadnieniem przepisów zmiana jest zgodna z konstytucyjną zasadą pomocniczości. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, jednak w pierwszej kolejności obowiązek zaspokojenia potrzeb dziecka spoczywa na jego rodzicach. Analogiczne rozwiązanie od 2005 r. sprawdza się w ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie prawa do zasiłku rodzinnego dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka.

Prawo do świadczeń rodzinnych jest jednak uzależnione od dochodu. To, czy przyznano na dziecko alimenty, może więc rzutować na przyznanie zasiłku.

Niektórzy konstytucjonaliści mają jednak wątpliwości, czy nowe wymagania stawiane samotnym rodzicom są zgodne z prawem.

Dyskryminacja dzieci z niepełnych rodzin

– Według konstytucji matka ma prawo do pomocy władz publicznych przed i po urodzeniu dziecka. Każda matka. Szczególna pomoc należy się też rodzinom, zwłaszcza niepełnym. Jeśli traktujemy je gorzej, postępujemy wbrew zaleceniom ustawy zasadniczej – mówi dr hab. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. I dodaje, że nowe warunki przyznawania 500+ mają charakter dyskryminujący dzieci z niepełnych rodzin. Niezgodności z konstytucją nowych przepisów nie dopatrzyli się jednak eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Ustawodawca ma prawo stawiać takie warunki. Nie są one dyskryminujące – mówi Lesław Nawacki, kierownik Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Zgodnie z nowym prawem, jeśli do wniosku o 500+ nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy ustalający alimenty, gminny organ przyjmie wniosek, ale wezwie rodzica do uzupełnienia braku w terminie trzech miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Gdy wniosek zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Trzymiesięczny termin może się jednak okazać za krótki.

Krótkie terminy

– Postępowanie w sprawie o alimenty trwa minimum trzy miesiące, i to w regionach kraju, w których sądy nie są obciążone tego rodzaju sprawami. W bardziej skomplikowanych sprawach może jednak trwać dużo dłużej. Zmieniono ostatnio kodeks karny. Odpowiedzialność dłużników alimentacyjnych jest większa. Spornych spraw, a co za tym idzie – apelacji, jest dużo więcej. A postępowanie się wydłuża – mówi sędzia Arkadiusz Mrowiec z Sądu Okręgowego w Zamościu.

Przypomnijmy: złożenie wniosku o 500+ do końca sierpnia pozwoli uniknąć przerwy w otrzymywaniu pieniędzy. Gdy rodzice złożą go we wrześniu, pieniądze na dziecko mogą zostać wypłacone dopiero w listopadzie, ale z wyrównaniem za październik.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności