Samotni rodzice, mimo negatywnych interpretacji urzędników, coraz częściej decydują się na drogę sądową i wygrywają. Sądy uważają, że samotnym rodzicem nie trzeba być przez cały rok. Jeśli więc matka i ojciec zajmują się swoją pociechą na zmianę, oboje spełniają tę definicję.

Przykładem może być ojciec, który wygrał z fiskusem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (III SA/Wa 2835/16). Mężczyzna zaskarżył interpretację, w której skarbówka odmówiła mu prawa do rozliczenia na preferencyjnych zasadach razem z dzieckiem.

Chodzi o sytuację, gdy sąd rodzinny ustala opiekę naprzemienną. Dziecko przebywa np. tydzień u matki i tydzień u ojca. Według podatnika stan, w którym oboje rodzice zajmują się dzieckiem, lecz nie czynią tego jednocześnie, należy uznać za samotne wychowywanie, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Z przepisu wynika, że nie jest konieczne zajmowanie się pociechą nieprzerwanie przez cały rok.

Interpretacja skarbówki była jednak negatywna. Fiskus uznał, że nie wystarczy być stanu wolnego. Warunkiem korzystania z preferencyjnego rozliczenia jest, aby rodzic w trakcie roku podatkowego faktycznie samotnie opiekował się potomkiem, tj. bez wsparcia drugiego z rodziców. A w rozpatrywanej sprawie taka sytuacja nie wystąpiła, więc mężczyzna nie ma prawa do preferencji.

Nie tylko jeden

WSA w Warszawie przyznał jednak rację podatnikowi i uchylił interpretację. Sąd zwrócił uwagę, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. nie zawierają legalnej definicji pojęcia „osoby samotnie wychowującej dzieci”. Co więcej, od tego czasu nie obowiązuje też zastrzeżenie, że taką osobą może być tylko „jeden z rodziców”.

Sąd zastrzegł, że nie każdy mający dzieci podatnik stanu wolnego jest osobą samotnie wychowującą dziecko. Jednak w spornej sprawie ojciec nie tylko jest stanu wolnego i ma małoletnie dziecko, ale w roku podatkowym samotnie je wychowuje na zasadach określonych w harmonogramie opieki naprzemiennej.

WSA powołał się na precedensowy wyrok NSA z kwietnia 2017 r. (II 573/15 FSK) oraz WSA we Wrocławiu (I SA/Wr 1917/14). Wynika z nich, że ustawa o PIT nie ogranicza prawa do preferencji tylko do jednego rodzica. Co więcej, sądy uznały, że restrykcyjne podejście organów podatkowych jest sprzeczne z polityką prorodzinną państwa.

Warto się porozumieć

Adwokat Arkadiusz Stępniewski przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT osoba samotnie wychowująca dziecko to m.in.: panna, wdowa, rozwódka albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację. – Sprawowanie naprzemiennej opieki nad dziećmi staje się coraz bardziej popularne. To korzystne zarówno dla dzieci, jak i rodziców, którzy mogą też podzielić się świadczeniem 500+ – mówi. I dodaje, że ważne, by wspólnie z dzieckiem nie rozliczała się osoba opodatkowana podatkiem liniowym oraz ta, której dorosłe dziecko zarobiło ponad 3089 zł rocznie.

Opinia

Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce

To nowa, korzystna dla podatników linia orzecznicza. Z wyroków sądów administracyjnych wynika, że oboje rodzice mogą rozliczyć się na preferencyjnych zasadach, jeśli spełniają warunki formalne (np. są rozwiedzeni) i przez część roku faktycznie zajmują się dzieckiem bez wsparcia drugiego z nich. Wbrew stanowisku organów podatkowych ustawa o PIT nie zawiera zasady, która przyznawałaby preferencję tylko jednemu. Podstawą jest orzeczenie sądu rodzinnego, zgodnie z którym oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską i zajmują się dzieckiem w systemie opieki naprzemiennej. Przykładowo przebywa ono tydzień u matki i tydzień u ojca. W efekcie oboje rodzice mogą zapłacić niższy podatek. To dlatego, że PIT oblicza się w podwójnej wysokości od połowy dochodów. Pozwala to na podwójne wykorzystanie kwoty wolnej.