Samorządy szukają dodatkowych źródeł dochodów – rozliczenia firm w podatku od nieruchomości pod kontrolą!

W piśmie z urzędu gminy organ określa, jaki okres jest objęty czynnościami kontrolnymi. Trzeba zatem przygotować dokumentację podatkową dotyczącą tego okresu, bo urzędnicy będą chcieli ją sprawdzić. W tym czasie należy przygotować się do właściwych czynności kontrolnych.

Po wszczęciu kontroli/postępowania urzędnicy sprawdzają firmową dokumentację. Mają prawo przyjechać do firmy i przeprowadzić oględziny nieruchomości czy nawet stosowne jej pomiary , aby zweryfikować czy przedsiębiorca właściwie wylicza powierzchnię podlegającą opodatkowaniu. Należy zadbać o uczestnictwo w czynnościach kontrolnych i odpowiednie udokumentowanie poprawności rozliczeń.

Po zakończeniu czynności urzędnicy wydają protokół kontroli albo decyzję, w której mogą zakwestionować wysokość podatku wpłaconego przez podatnika. Doręczony protokół kontroli należy dokładnie przeanalizować pod kątem przygotowania odpowiednich zastrzeżeń i wyjaśnień. Wydana decyzja kończy postępowanie i zastępuje deklarację podatnika.

Jeśli podatnik nie zgadza się z ustaleniami urzędników, które nakazują dopłatę podatku, to ma prawo odwołać się do organu administracyjnego II instancji, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odpowiednie przedstawienie argumentów i dowodów na ich poparcie, może przekonać organ odwoławczy do uchylenia niekorzystnej decyzji organu I instancji. Jeżeli SKO podtrzyma ustalenia urzędników, kolejnym krokiem jest wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na tym etapie istotna jest już nie tylko znajomość przepisów prawa materialnego, ale także procedury. Gdy i ta instancja wyda rozstrzygnięcie niekorzystne dla przedsiębiorcy, ostatnim możliwym krokiem jest wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności