Samorządy mają nowe możliwości pokrycia wydatków inwestycyjnych na cele oświatowe – niezależnie od mechanizmów tzw. specustawy ukraińskiej

W dniu 27.5.2022 r. weszła w życie ustawa z 12.12.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116), która wprowadziła m.in. zmiany do wspomnianej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.). Zmiany te dotyczą dodania nowych przepisów oznaczony jako art. 75a i art. 75b FinZadOśwU.

Wskazane regulacje prawne dają możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o bezzwrotne wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Co warto podkreślić, są to rozwiązania prawne niezależne od możliwości, jakie dają samorządom przepisy tzw. specustawy ukraińskiej, czyli PomocUkrainaU.

Na dzień dzisiejszy nie wprowadzano jeszcze w życie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 75b FinZadOśwU. Należy więc oczekiwać, że stosowne regulacje prawne wejdą niebawem w życie. Jest to szczególnie ważne dla samorządów, które w bieżącym roku borykają się z wieloma trudnościami przy wydatkowaniu środków budżetowych, choćby ze względu na zwiększone wydatki na edukację, spowodowane napływem dzieci ukraińskich.

Dodatkowe środki mogą się okazać bardzo ważnym wsparciem dla samorządów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności