W dniu 27.5.2022 r. weszła w życie ustawa z 12.12.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116), która wprowadziła m.in. zmiany do wspomnianej ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.). Zmiany te dotyczą dodania nowych przepisów oznaczony jako art. 75a i art. 75b FinZadOśwU.

Wskazane regulacje prawne dają możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o bezzwrotne wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Co warto podkreślić, są to rozwiązania prawne niezależne od możliwości, jakie dają samorządom przepisy tzw. specustawy ukraińskiej, czyli PomocUkrainaU.

Na dzień dzisiejszy nie wprowadzano jeszcze w życie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 75b FinZadOśwU. Należy więc oczekiwać, że stosowne regulacje prawne wejdą niebawem w życie. Jest to szczególnie ważne dla samorządów, które w bieżącym roku borykają się z wieloma trudnościami przy wydatkowaniu środków budżetowych, choćby ze względu na zwiększone wydatki na edukację, spowodowane napływem dzieci ukraińskich.

Dodatkowe środki mogą się okazać bardzo ważnym wsparciem dla samorządów.