Samorządowe związki, czyli wspólnie znaczy lepiej

Samorządy wykonują zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, przy czym łatwiej i na ogół taniej jest je realizować w partnerstwie. W tym celu – zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.), ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz ustawą z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) – mogą tworzyć związki, a także zawierać porozumienia. Kolejne wyzwania, jakie stoją przed samorządami chociażby w zakresie odpadów, oświaty, transportu czy wkrótce zapewne poprawy jakości powietrza, powodują, że warto przyjrzeć się tym rozwiązaniom.

Czym zajmują się związki?

dostarczaniem wody i energii cieplnej,

oczyszczaniem ścieków i wywozem nieczystości,

zakładaniem i utrzymywaniem sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych,

utylizacją odpadów i oczyszczaniem miast,

utrzymaniem zieleni, ulic, placów i dróg,

transportem zbiorowym,

zarządem zasobami lokalowymi,

promocją zatrudnienia oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy,

zadaniami z zakresu kultury i oświaty,

promocją turystyki,

ochroną zdrowia,

tworzeniem centrów usług wspólnych.

Ważne

Wszystkie związki samorządowe mają osobowość prawną. Oznacza to, że są one w pełni samodzielnymi i odrębnymi podmiotami prawa.

MW

Oprac. Paweł Sikora
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności