Sąd rejestrowy sam wpisze NIP do KRS

Ostatnia nowelizacja z 13.5.2011 r. ustawy o KRS ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią nieograniczony wgląd w aktualne dane rejestrowe, pozwolą także bezpłatnie uzyskiwać informacje i dokumenty spółek kapitałowych zgromadzonych w KRS.

Oznacza to, że dokumenty (wyciągi, odpisy, zaświadczenia itp.) wydawane przez Rejestr w postaci papierowej i elektronicznej będą miały jednakową rangę.

Ustawa z 13.5.2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 13.7.2011 r. Nr 144 poz. 851) zacznie obowiązywać od 1.1.2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który obowiązuje od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej, czyli od 13.7.2011 r.

Przepis art. 1 pkt 3 ww. ustawy wprowadza nowe brzmienie art. 19b ust. 1b ustawy o KRS i zgodnie z nim po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy NIP sąd rejestrowy:

  1. dokonuje z urzędu wpisu NIP do rejestru – wpis ten nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a postanowienie sądu o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani doręczenia;
  2. przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

A zatem nowością jest wpisywanie z urzędu przez sąd rejestrowy NIP do Rejestru.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności