Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o zmiany zasad wynagradzania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast