Rzecznik patentowy pełnomocnikiem w sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Andrzej C. zarzucił Wojciechowi M. – innemu przedsiębiorcy działającemu w tej samej branży, że dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. Twierdził, że konkurent wykorzystał jego zdjęcia do reklamowania swoich produktów i zażądał zniszczenia materiałów reklamowych oraz usunięcia reklam z Internetu.

Gdy spór trafił na drogę sądową Andrzej C. ustanowił swoim pełnomocnikiem rzecznika patentowego. Sąd I instancji oddalił powództwo, natomiast sąd II instancji skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy rzecznik patentowy może występować w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, a jednocześnie zwalczanie nieuczciwej konkurencji?”.

W uzasadnieniu wskazano, że istnieją poważne wątpliwości, czy art. 87 § 1 KPC oraz przepisy ustawy z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1314) zezwalają rzecznikom patentowym na reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych, w których ochrony poszukuje się w przepisach prawa autorskiego.

Sąd Najwyższy dopuścił możliwość występowania rzecznika patentowego przed sądem w roli pełnomocnika strony w sprawach własności przemysłowej, nawet jeśli roszczenie dotyczy autorskich praw majątkowych. W ocenie SN, kluczowe znaczenie ma definicja własności przemysłowej. Jak wyjaśniono, jest to kategoria interdyscyplinarna, która realizuje się w przemyśle i gospodarce, to wynik twórczego wysiłku umysłu człowieka lub nośnik informacji. Rozwój techniki wzbogaca tę definicję w miarę upływu czasu. Sąd Najwyższy uznał, że prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest prawem własności przemysłowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności