Rządowy projekt zmiany ustawy ‒ Prawo budowlane w zakresie dróg publicznych

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji przepisów ustawy z 7.7.1994 r. ‒ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: PrBud). Nowelizacja obejmuje zmiany min. w ustawie z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.; dalej: DrPublU).

Istotą zmian jest skorelowanie brzmienia przepisów DrPublU zgodnie z proponowanym projektem zmian w PrBud poprzez przypisanie dotychczasowych zadań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych, zgody zarządcy lub decyzji zarządy drogi w przypadku przebudowy lub remontu obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących w pasie drogowym w ten sposób, że termin „projekt budowlany” zastąpić ma „projekt zagospodarowania działki lub terenu”, „projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny”.

Ponadto obowiązek uzgadniania zjazdu z drogi krajowej do nieruchomości do niej przyległej nadal pozostanie obowiązkiem inwestora, a zezwolenie na lokalizację zjazdu dołączyć trzeba będzie do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych

Projekt oczekuje na opinię Biura Legislacyjnego Sejmu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności