Jednym ze sposobów walki z kryzysem ma być stworzony przez Unię Europejską Fundusz odbudowy. Podstawą do otrzymania pieniędzy przez Polskę będzie Krajowy Plan Odbudowy. W prace nad nim zaangażowane są różne resorty, regiony, eksperci, podmioty gospodarcze, a wszystko koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Warunkiem otrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej jest przedstawienie konkretnych inwestycji, które pomogą odbudować gospodarkę, ale także wskazanie reform w dziewięciu obszarach, których ma dotyczyć wsparcie w ramach KPO, czyli innowacyjności, edukacji, cyfryzacji, rynku pracy, spójności terytorialnej, zrównoważonego transportu, redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego, zdrowia oraz transformacji energetycznej.

W ramach pierwszego etapu prac nad KPO nadeszło ponad 1200 projektów, dotyczących różnych dziedzin: 588 nadesłały regiony, a 662 resorty.

Wszystkie zostały poddane analizie i zostały zweryfikowane pod kątem tego, czy mogą być sfinansowane z KPO.

Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oceniają, że KPO może być gotowy na początku 2021 roku. Już teraz Polska rozpoczęła nieformalny dialog z Komisją Europejską – jak zapewnia resort – jako jeden z pierwszych krajów UE. Spotkania mają na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy.