Rząd przyjął zmiany w emeryturach pomostowych

Projekt zakłada rozszerzenie kompetencji PIP w zakresie merytorycznej oceny prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotychczasowe przepisy umożliwiające PIP kontrolę tej ewidencji zostały przez sądy administracyjne uznane za niewystarczające do wiążącego rozstrzygania sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zdaniem wnioskodawcy ustalona linia orzecznicza sądów administracyjnych ogranicza rolę Inspekcji jedynie do porównywania wykazu stanowisk pracy z ewidencją pracowników i nakazania pracodawcy umieszczenie pracownika w tej ewidencji jedynie wówczas, gdy stanowisko, na którym jest zatrudniony pracownik zostało już umieszczone w wykazie prowadzonym przez pracodawcę.

Projekt zakłada równoległe zmiany w przepisach dotyczących emerytur pomostowych oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Zdaniem wnioskodawcy, projektowana regulacja umożliwi pracownikom składającym skargę do PIP rozstrzygnięcie sprawy w sytuacji, w której:

  • pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie został umieszczony w ewidencji,
  • stanowisko pracy, na którym pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Państwowy Inspektor Pracy będzie mógł dokonać kontroli wykazu oraz ewidencji nie tylko na podstawie skargi pracowniczej, ale również z urzędu.

Natomiast uprawnienia PIP zostały rozszerzone o:

  • kontrolę wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (dotychczasowe uprawnienia dotyczyły kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze),
  • uprawnienie do nakazania pracodawcy umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w wykazie stanowisk, o którym mowa w przepisach dotyczących emerytur pomostowych (dotychczas PIP mogła nakazać umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Ustawa ma wejść w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

premier.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności