Chodzi o nowelizację ustawy, regulującej warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Projekt przewiduje zmiany w dostępie do 101 zawodów, w tym między innymi: strażaka, inżyniera pożarnictwa, związanych z rynkiem kapitałowym i towarowym, rzecznika patentowego, muzealnika, tłumacza przysięgłego, zawodów geologicznych i górniczych.

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów trafi teraz do prac w Sejmie.

Wcześniejsze pakiety

To już trzeci pakiet zmian, które mają na celu uwolnienie dostępu do zawodów regulowanych. Pierwszym etapem prac podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości było opracowanie projektu pierwszej transzy ustaw deregulacyjnych. Uchwalona 13 czerwca 2013 r. ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U., poz. 829) ułatwia rozpoczęcie wykonywania 51 zawodów z obszaru: zawodów prawniczych, gospodarki nieruchomościami, pośrednictwa pracy, sportu i rekreacji, ochrony fizycznej, żeglugi oraz nauki jazdy i przewozu osób. Drugim etapem prac było przygotowanie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, obejmującego 91 zawodów podległych ministrowi finansów oraz ministrowi infrastruktury i rozwoju.

Warto dodać, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje już nad czwartą transzą zmian w prawie, które mają na celu deregulację zawodów.

Niższe ceny za usługi

Rząd tłumaczy, że bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie chęci do wprowadzania w zawodach innowacji. Deregulacja zawodów ma więc zwiększyć konkurencyjność w zawodach, co w efekcie ma przełożyć się na obniżkę cen za usługi, wyższą ich jakość i dostępność, zwłaszcza dla osób najuboższych. Deregulacja ma też w założeniu zmniejszyć obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Źródło:www.rcl.gov.pl