Rząd przyjął projekt zmian w KPC

Reforma Kodeksu cywilnego ma być odpowiedzią na wskazywane od dłuższego czasu problemy wynikające ze przepisów regulujących postępowanie cywilne, wśród których wskazano przede wszystkim przewlekłość postępowań sądowych. Ministerialny projekt zakłada usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych oraz zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych i pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców.

Wśród założeń projektowanych zmian znalazł się również postulat rozstrzygania mniej skomplikowanych spraw cywilnych podczas pierwszej rozprawy. Jeżeli ze względu na stopień zawiłości sprawy nie będzie możliwe wydanie wyroku na pierwszej rozprawie to sędzia będzie musiał od razu wyznaczyć kilka kolejnych bezpośrednio po sobie następujących terminów rozpraw.

Proponowane zmiany zakładają również wprowadzenie możliwości przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, którego niepowodzenie będzie skutkowało nałożeniem na sędziego obowiązku przygotowania precyzyjnego planu rozprawy.

W projekcie wskazano wiele innych rozwiązań, których celem jest usprawnienie pracy sądów i sprawienie, by dochodzenie praw przed nimi było bardziej dostępne dla obywateli. Wskazano następujące: nałożenie na pozwanego obowiązku odpowiedzi na pozew, zwięzłe uzasadnianie wyroków, rozszerzenie możliwości składania zeznań na piśmie, wprowadzenie trybu przyspieszonego w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy, umożliwienie stronom procesowym nagrywania rozpraw oraz sprawdzanie apelacji od wyroków pod względem formalnym jedynie w sądach drugiej instancji.

Reforma Kodeksu cywilnego ma być odpowiedzią na wskazywane od dłuższego czasu problemy wynikające ze przepisów regulujących postępowanie cywilne, wśród których wskazano przede wszystkim przewlekłość postępowań sądowych. Ministerialny projekt zakłada usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych oraz zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych i pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców.

Wśród założeń projektowanych zmian znalazł się również postulat rozstrzygania mniej skomplikowanych spraw cywilnych podczas pierwszej rozprawy. Jeżeli ze względu na stopień zawiłości sprawy nie będzie możliwe wydanie wyroku na pierwszej rozprawie to sędzia będzie musiał od razu wyznaczyć kilka kolejnych bezpośrednio po sobie następujących terminów rozpraw.

Proponowane zmiany zakładają również wprowadzenie możliwości przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, którego niepowodzenie będzie skutkowało nałożeniem na sędziego obowiązku przygotowania precyzyjnego planu rozprawy.

W projekcie wskazano wiele innych rozwiązań, których celem jest usprawnienie pracy sądów i sprawienie, by dochodzenie praw przed nimi było bardziej dostępne dla obywateli. Wskazano następujące: nałożenie na pozwanego obowiązku odpowiedzi na pozew, zwięzłe uzasadnianie wyroków, rozszerzenie możliwości składania zeznań na piśmie, wprowadzenie trybu przyspieszonego w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy, umożliwienie stronom procesowym nagrywania rozpraw oraz sprawdzanie apelacji od wyroków pod względem formalnym jedynie w sądach drugiej instancji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności