Rząd przygotowuje zmiany w programie 500 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że podstawy programu 500 plus zostaną bez zmian, czyli brak kryterium dochodowego przy wypłacie świadczenia na drugie i każde drugie dziecko oraz kryteria wynoszące 800 zł (dla zdrowego dziecka) i 1200 zł (dla dzieci z niepełnosprawnością), jeśli składany jest wniosek o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko.

Resort rodziny chce zmienić zasady ustalania dochodu z działalności gospodarczej oraz prowadzonej w formie zryczałtowanej (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Chodzi o wyeliminowanie celowego zaniżania dochodu po to, aby spełnić warunki uzyskania świadczenia z 500 plus na pierwsze dziecko.

Resort rodziny planuje również doprecyzowanie zasad przyznawania omawianego świadczenia na dziecko, które jest pod naprzemienną opieka rodziców, żyjących w separacji lub osobno.

Zmianie mają ulec też przepisy dotyczące przyznawania 500 plus osobom, które deklarują samotne wychowywanie dziecka. Chodzi tu o sytuację, gdy część osób deklaruje samotne wychowywanie dziecka, aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko bez wliczania dochodu.

Resort rodziny chce też wprowadzić rozwiązania dla gmin, które mają pomóc gminom w ustaleniu zgodności deklaracji o zamieszkiwaniu w Polsce ze stanem rzeczywistym.

Rząd nie wyklucza również wprowadzenia możliwości egzekwowania długów alimentacyjnych z 500 plus.

Z danych Ministerstwa Rodziny wynika, że na koniec lutego 2017 r. program 500 plus obejmował ponad 3,82 mln dzieci do lat 18. W 2016 r. na 500 plus wydano ponad 17 mld zł, a w tym roku będzie to wydatek ponad 23 mld zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności