Powstał projekt pod nazwą: „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”. Projekt ma być obroną w zakresie przeciwdziałania utraty miejsc pracy, wsparciem dla służby zdrowia, bezpieczeństwem dla systemu finansowego oraz wsparciem dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych.

Założenia w ramach projektu ”Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2” przedstawił w środę Premier Mateusz Morawiecki. Do końca tygodnia mają być przedstawione projekty ustaw w tym zakresie. Ich celem jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw.

Najważniejsze punktu programu antykryzysowego:
1) W zakładach pracy z płynnością finansową państwo przejmie finansowanie 40% wynagrodzenia;
2) państwo pokryje przedsiębiorstwom w kłopotach finansowych prawie połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna;
3) samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł;
4) UOKiK będzie chronić przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych;
5) małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80% gwarancjami de minimis BGK;
6) przedsiębiorstwa transportowe mogą skorzystać z leasingu w Agencji Rozwoju Przemysłu z odroczonymi o 3 miesiące ratami;
7) mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy;
8) przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat;
9) podatnicy skorzystają z przesunięcia terminu złożenia zeznania PIT do końca czerwca;
10) przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.;
11) nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych;
12) ministerstwo finansów będzie przesuwać o miesiąc lub dwa terminy składania deklaracji podatkowych, a późniejsze ich składanie, nie będzie się łączyło z żadnymi karami;
13) przedsiębiorstwa nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych;
14) premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię;
15) służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii „dla Pacjenta oraz Lekarza”, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DOM) dla osób starszych;
16) pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.