Rząd planuje uszczelnienie regulacji dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych

Opracowanie nowych rozwiązań związane jest z apelami jednostek samorządu terytorialnego o uszczelnienie obowiązujących przepisów. Mają one na celu wyeliminowanie luk prawnych dotyczących zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów kolejowych w szczególności w przypadkach, kiedy grunty wykorzystywane są do prowadzenia działalności nie związanej z kolejnictwem. Sygnalizowane nieprawidłowości dotyczą obowiązującego w aktualnym brzmieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 PodLokU, który jest wykorzystywany do unikania opodatkowania.

Nowa ustawa zmieniająca ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (druk 1729) zakłada doprecyzowanie zakresu omawianego zwolnienia z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 r. poz. 1043 ze zm.). Zmiana ta będzie w szczególności dotyczyć doprecyzowania przepisów. Zwolnieniu będą podlegały grunty kolejowe, w szczególności zajęte na prowadzenie działalności podmiotów, takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości będą zaś wyłączone grunty lub ich części zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1.1.2023 r. Etap legislacyjny: projekt ustawy skierowano do I czytania w Sejmie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności