Rząd chce znaleźć dodatkowe miliardy na drogi

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to zmiana nazwy Funduszu, który teraz będzie się nazywał Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Jednocześnie rozszerzony zostaje katalog zadań, które mogą się starać o dofinansowanie. Po wejściu w życie nowelizacji pieniędzmi Funduszu, będzie można wesprzeć, m.in.:

  • zadania obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich,
  • zadania miejskie – polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
  • zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Te nowe zadania będą miały zapisane limity środków, które będzie można na nie przeznaczyć. Na obwodnice na drogach wojewódzkich będzie można wydać maksymalnie 2 mld złotych, a na zadanie miejskie 1 mld złotych. Wnioski będą zbierane przez ministra właściwego do spraw transportu, ale listy zadań rekomendowanych do dofinansowania będą zatwierdzane przez Prezesa Rady Ministrów.

Pieniądze będą trafiały do samorządu województwa, który będzie mógł dostać dofinansowanie do 80 proc. kosztów inwestycji obwodnicowej albo miejskiej. W ustawie jest jeszcze zapisany drugi współczynnik: na zadanie obwodnicowe nie można dostać więcej niż 100 mln zł, a w przypadku miejskich - będzie to 30 mln złotych. Chodzi o to, by pieniądze trafiły do jak największej liczby jednostek samorządowych. Fundusz zakłada finansowanie tych zadań do 2028 roku.

Jakie rodzaje inwestycji będą mieć pierwszeństwo?

Fundusz dofinansuje obwodnice nad rogach wojewódzkich, gdzie odbywa się ruch tranzytowy, żeby oddzielić go od ruchu lokalnego i poprawić komfort jazdy. Na wsparcie może także liczyć budowa lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich. Rząd liczy, że dofinansowanie inwestycji miejskich zahamuje przy okazji negatywne skutki spowolnienia gospodarczego na poziomie regionalnym.

Ważne także bezpieczeństwo

Regionalny Fundusz Rozwoju Dróg będzie też wspierał rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pieszych, przekraczających jezdnię. Fundusz ma się przy tym skupić na drogach powiatowych i gminnych - zostanie wyodrębniona specjalna podkategoria.

Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

  • wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa),
  • poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania),
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności