Z danych Eurostatu wynika, że w końcu października 2021 r. bez pracy w Polsce było 574 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 3,4 % i była na podobnym poziomie jak we wrześniu.  Daje to czwarte miejsce w zestawieniu państw unijnych. Niższym bezrobociem mogą wykazać się Czechy (2,6 %), Holandia (2,9 %) oraz Niemcy (3,3 %).

Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na niższym poziomie niż unijna średnia, która w październiku wyniosła 6,7 %, tyle samo co we wrześniu. Z kolei dla państw strefy euro średnia to 7,3 %, co oznacza spadek miesiąc do miesiąca o 0,1 pkt. %.

Źródło: 

gov.pl