Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022 r. wyniosła 5,3 %, to o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu 2022 r. i o 1 pkt proc. mniej niż w końcu kwietnia 2021 r.

Najlepszy wynik odnotowano w Wielkopolsce – tam stopa bezrobocia wyniosła 3 %.

W końcu kwietnia 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 879,9 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 22,2 tys. osób, czyli o 2,5 %. Co więcej w rejestrach bezrobotnych w końcu kwietnia 2022 r. było o 173,9 tys. (czyli o 16,5 %) mniej bezrobotnych niż w końcu kwietnia 2021 r.

Rynek pracy a pandemia

Porównując poziom bezrobocia w końcu kwietnia 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli tuż przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o około 40 tys. osób.

Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego była w kwietniu 2022 r. o 0,2 punktu procentowego niższa niż w końcu lutego 2020 r. Dane te najlepiej dowodzą, że prowadzone przez rząd działania w czasie pandemii służące ochronie miejsc pracy okazały się skuteczne.

Sytuacja na rynku pracy wg Eurostatu

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce stopa bezrobocia w marcu 2022 r. wyniosła 3 % i była taka sama jak przed miesiącem. W porównaniu z marcem 2021 r. odnotowano jednak spadek. Wówczas stopa bezrobocia wynosiła 3,7 %.

Według Eurostatu w marcu 2022 r. stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 6,2 %, a w strefie euro było to 6,8 %.

Źródło:

gov.pl