Na prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiono nową zakładkę adresowaną do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając bezpiecznego schronienia przez działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zakładka (link https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy) o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy, podobnie jak cały wortal, dostępna jest również w języku ukraińskim.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Pomoc w innych obszarach

Gdzie szukać informacji?

Najważniejszą stroną internetową w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy – również w znalezieniu pracy – jest www.pomagamukrainie.gov.pl. Jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Zbiera ona w jednym miejscu informacje dotyczące rynku pracy. Użytkownik po zaznaczeniu, że potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, zostanie przekierowany m.in. do:

Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

Portalu usług elektronicznych urzędów pracy

Centralnej Bazy Ofert Pracy i aplikacji ePraca

Portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524

Źródło:

gov.pl